Äänestä Tuulos.fi uusi logo !

Pellavamarkkinat

15.6.2024 klo 9-16

Lammi

Tuulos-Lammi Uutiset

  

Leader Linnaseutu neuvoo ja rahoittaa Tuuloksesta käsin

 


Leader Linnaseutu on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Hattulan ja Janakkalan kunnat koko pinta-alaltaan sekä Hämeenlinnan kaupunki keskusta-alueita lukuun ottamatta.

 

Yhdistyksen pääpaikka sijaitsee Tuuloksessa, Pannujärventien entisessä pankkitalossa Maisen -kyltin alla. Samassa tilassa pitää toimistoaan myös Kanta-Hämeen kylien ja asukastoiminnan edunvalvoja Hämeen Kylät ry.

 

 

Leader-toiminta perustuu ajatukseen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää ja asukkaiden osaamista hyödyntää. Linnaseudun tarkoituksena onkin kehittää maaseutua yhdessä sen asukkaiden kanssa tarjoamalla neuvontaa ja rahoitusta aina paikkakunnan parhaaksi. Käytännössä siis paikalliset ihmiset hakevat rahoitusta ideoilleen ja yhdistyksen kolmikantainen hallitus päättää, onko idea rahoitettavissa Linnaseudun kautta. Kolmikantaisuus tarkoittaa, että kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa toimialueen kuntia, toinen kolmannes yhdistyksiä ja viimeinen kolmannes alueen asukkaita. Hallituksen puollettua hanketta, tekee Hämeen ELY-keskus viranomaisena hankkeen laillisuustarkastuksen ja virallisen hankepäätöksen.

 

Linnaseutu toimii myös Europe Direct Häme & Pirkanmaa EU-tietopisteenä yhdessä Leader Pirkan Helmen kanssa. Tietopisteeltä saat maksuttomasti EU-aiheisia julkaisuja. Voit toimittaa tietopisteelle myös kysymyksiä EU:n tulevaisuudesta.

 

Julkista tukea Hämeenlinnan seutukunnan yhteisöille

 

Linnaseutu rahoittaa toimialueensa yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toimintaa hankevaroin. Leader-rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader-rahoitus onkin monipuolinen julkisen rahoituksen yhdistelmä, jota saadakseen tulee hakijan sijoittaa hankkeeseensa myös omarahoitusta. Yleishyödyllisissä hankkeissa tämä omarahoitusosuus voi olla myös talkootyötä!

 

Erilaiset yhdistykset, yhteisöt, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja säätiöt voivat hakea yleishyödylliseen investointiin tai kehittämishankkeeseen Leader-rahoitusta. Investointi voi olla esimerkiksi harrastustilojen korjaamista tai luontopolun kunnostamista. Investoinnin ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu yleisesti alueen asukkaille. Kohteen tulee myös pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden vapaasti käytettävissä.

 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat olla tiedonvälitys-, koulutus- ja yhteistyöhankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi maaseudun palveluja, harrastusmahdollisuuksia, nuorten, kylien ja yhteisöjen toimintaa sekä elinkeinoja kehittäviin toimiin. Yksinkertaistettuna yleishyödyllisellä hanketuella tehdään hankkeita, jotka eivät hyödytä ketään, mutta joista hyötyvät kaikki!

 

Linnaseutu on rahoittanut Tuulokseen mm. useiden kotiseutukirjojen toimitusprojekteja, Tietoverkko-osuuskunnan valokuituhankkeen valmistelua, sekä partio- ja 4H-toimintaa.

 

Yritysten apuna ja tukena maaseudulla

Linnaseudun Leader-rahoituspaletista löytyy vakioidun kertakorvauksen yritystukia erilaisille maaseudun yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Tuki voi olla 2000–7500 euroa. Yritykset voivat hakea myös 20 % tukea investointiinsa, kun investoinnin kokonaiskustannusarvio on 5 000–100 000 euroa. Uuden toimintakauden ensimmäinen yritystukipäätös saatiin Tuulokseen Puusepänliike Hanneksen tapitusjyrsimen hankintaan.

 

Myös yritysryhmähankkeisiin voi saada Leader-rahoitusta, kun vähintään kolme yritystä kehittää yhdessä esimerkiksi yhteistuotantoa tai markkinointia. Tukiprosentti yritysryhmähankkeessa on korkeintaan 75 %.

 

Yritysryhmähankkeen suunnitteluun voi saada myös valmistelurahaa, jonka turvin tähdätään yritysryhmähankkeen aiesopimukseen.

 

Linnaseudulta rahoitusta haettaessa tulee huomioida, ettei toimenpiteitä tai hankintoja saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä. Leader-rahoitusta kun ei voi saada takautuvasti.

 

Pienten projektien Seuturahoitus

 

Leader-rahoituksen lisäksi voi Linnaseudulta hakea kevyemmän hankehallinnon Seuturahoitusta. Seuturahoitusta voivat ideoilleen hakea nuoret, yhteisöt ja yritykset.

 

Nuorisohankkeissa tuki on 50–500 €/hanke. Hakijana tulee olla vähintään kolmen alle 23-vuotiaan nuoren ryhmä, ja nuoret toimivat itse hankkeen suunnittelijoina, toteuttajina ja raportoijina. Nuorisohankkeessa voi esimerkiksi järjestää tapahtuman tai hankkia jotain yleishyödyllistä nuorten vapaaseen käyttöön.

 

Yhteisöjen ekoteoissa kokonaiskustannukset voivat olla enintään 1000 € ja myönnettävän tuen määrä voi olla korkeintaan 500 €. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamiseen tai yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinneissa tuenhakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yleishyödylliseksi määritelty hakija.

 

Yritysten täsmätonnit -rahoituksessa hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 1000 € ja tuen määrä enintään 500 €. Yrittäjäyhdistyksen järjestämälle koulutukselliselle tapahtumalle tukea voi saada jopa 1000 €, tukiprosentin ollessa 100 %. Täsmätonnin voi sama yrittäjä saada vain kerran koko ohjelmakauden 2023–2027 aikana. Olennaista on, että myönnettävän tuen avulla pyritään suunnitelmallisesti kehittämään yrityksen toimintaa ja yrittäjän osaamista tai yrittäjien välistä yhteistoimintaa.

 

Seuturahoituksen haku on jatkuva ja hakemus tehdään sähköisesti Linnaseudun kotisivuilla. Hallitus tekee päätöksen rahoittamisesta aina seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen hakija saa puolet tuesta päätöksen jälkeen ja loput hankkeen toteutusraportoinnin jälkeen. Myös raportointi tehdään hakemuksen tavoin sähköisesti.

 

Hankeneuvonta on Leader-toiminnan valtti

 

Koska Linnaseudun tarjoamat rahoitusmahdollisuudet ovat laajat, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Linnaseudun toimistoon heti hankeidean viritessä. Me autamme Sinua kirkastamaan ideasi ja löytämään sille parhaan mahdollisen rahoituksen. Pannujärventien toimistoon on tuuloslaisten helppo poiketa, joten lämpimästi tervetuloa myös paikan päälle.

 

Kehitetään yhdessä Tuulokseen hyviä Leader-hankkeita. Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Linnaseudun yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Jussi Pakari, 041 4688 300, toimisto@linnaseutu.fi
Pannujärventie 7, 14820 Tuulos. www.linnaseutu.fi
Facebook: Linnaseutu ry

Instagram: @leaderlinnaseutu

Kirjoittaja: Karita Soittila, Linnaseudun viestintäsuunnittelija

 

 

Tuulosen

digihistoriaa

Pannujärven

suojelu

Tuuloksen

Kirjasto

Herkkumaa osti
ruotsista

Tuuloksen

Kyläkummit

Leander

neuvoo

Tuulos-Lammi uutiskirje lähetetään 2-3 kertaa kuukaudessa noin 40K:n

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere yritysrekisteriin 5.000 osoitteen erissä.

Tuuloksen Tarinat

  

Leader Linnaseutu neuvoo ja rahoittaa Tuuloksesta käsin

 


Leader Linnaseutu on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Hattulan ja Janakkalan kunnat koko pinta-alaltaan sekä Hämeenlinnan kaupunki keskusta-alueita lukuun ottamatta.

 

Yhdistyksen pääpaikka sijaitsee Tuuloksessa, Pannujärventien entisessä pankkitalossa Maisen -kyltin alla. Samassa tilassa pitää toimistoaan myös Kanta-Hämeen kylien ja asukastoiminnan edunvalvoja Hämeen Kylät ry.

 

 

Leader-toiminta perustuu ajatukseen, että paikalliset ihmiset tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää ja asukkaiden osaamista hyödyntää. Linnaseudun tarkoituksena onkin kehittää maaseutua yhdessä sen asukkaiden kanssa tarjoamalla neuvontaa ja rahoitusta aina paikkakunnan parhaaksi. Käytännössä siis paikalliset ihmiset hakevat rahoitusta ideoilleen ja yhdistyksen kolmikantainen hallitus päättää, onko idea rahoitettavissa Linnaseudun kautta. Kolmikantaisuus tarkoittaa, että kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa toimialueen kuntia, toinen kolmannes yhdistyksiä ja viimeinen kolmannes alueen asukkaita. Hallituksen puollettua hanketta, tekee Hämeen ELY-keskus viranomaisena hankkeen laillisuustarkastuksen ja virallisen hankepäätöksen.

 

Linnaseutu toimii myös Europe Direct Häme & Pirkanmaa EU-tietopisteenä yhdessä Leader Pirkan Helmen kanssa. Tietopisteeltä saat maksuttomasti EU-aiheisia julkaisuja. Voit toimittaa tietopisteelle myös kysymyksiä EU:n tulevaisuudesta.

 

Julkista tukea Hämeenlinnan seutukunnan yhteisöille

 

Linnaseutu rahoittaa toimialueensa yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten toimintaa hankevaroin. Leader-rahoitus koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader-rahoitus onkin monipuolinen julkisen rahoituksen yhdistelmä, jota saadakseen tulee hakijan sijoittaa hankkeeseensa myös omarahoitusta. Yleishyödyllisissä hankkeissa tämä omarahoitusosuus voi olla myös talkootyötä!

 

Erilaiset yhdistykset, yhteisöt, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset ja säätiöt voivat hakea yleishyödylliseen investointiin tai kehittämishankkeeseen Leader-rahoitusta. Investointi voi olla esimerkiksi harrastustilojen korjaamista tai luontopolun kunnostamista. Investoinnin ehtona on, että siitä saatava hyöty ohjautuu yleisesti alueen asukkaille. Kohteen tulee myös pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden vapaasti käytettävissä.

 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet voivat olla tiedonvälitys-, koulutus- ja yhteistyöhankkeita. Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi maaseudun palveluja, harrastusmahdollisuuksia, nuorten, kylien ja yhteisöjen toimintaa sekä elinkeinoja kehittäviin toimiin. Yksinkertaistettuna yleishyödyllisellä hanketuella tehdään hankkeita, jotka eivät hyödytä ketään, mutta joista hyötyvät kaikki!

 

Linnaseutu on rahoittanut Tuulokseen mm. useiden kotiseutukirjojen toimitusprojekteja, Tietoverkko-osuuskunnan valokuituhankkeen valmistelua, sekä partio- ja 4H-toimintaa.

 

Yritysten apuna ja tukena maaseudulla

Linnaseudun Leader-rahoituspaletista löytyy vakioidun kertakorvauksen yritystukia erilaisille maaseudun yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Tuki voi olla 2000–7500 euroa. Yritykset voivat hakea myös 20 % tukea investointiinsa, kun investoinnin kokonaiskustannusarvio on 5 000–100 000 euroa. Uuden toimintakauden ensimmäinen yritystukipäätös saatiin Tuulokseen Puusepänliike Hanneksen tapitusjyrsimen hankintaan.

 

Myös yritysryhmähankkeisiin voi saada Leader-rahoitusta, kun vähintään kolme yritystä kehittää yhdessä esimerkiksi yhteistuotantoa tai markkinointia. Tukiprosentti yritysryhmähankkeessa on korkeintaan 75 %.

 

Yritysryhmähankkeen suunnitteluun voi saada myös valmistelurahaa, jonka turvin tähdätään yritysryhmähankkeen aiesopimukseen.

 

Linnaseudulta rahoitusta haettaessa tulee huomioida, ettei toimenpiteitä tai hankintoja saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä. Leader-rahoitusta kun ei voi saada takautuvasti.

 

Pienten projektien Seuturahoitus

 

Leader-rahoituksen lisäksi voi Linnaseudulta hakea kevyemmän hankehallinnon Seuturahoitusta. Seuturahoitusta voivat ideoilleen hakea nuoret, yhteisöt ja yritykset.

 

Nuorisohankkeissa tuki on 50–500 €/hanke. Hakijana tulee olla vähintään kolmen alle 23-vuotiaan nuoren ryhmä, ja nuoret toimivat itse hankkeen suunnittelijoina, toteuttajina ja raportoijina. Nuorisohankkeessa voi esimerkiksi järjestää tapahtuman tai hankkia jotain yleishyödyllistä nuorten vapaaseen käyttöön.

 

Yhteisöjen ekoteoissa kokonaiskustannukset voivat olla enintään 1000 € ja myönnettävän tuen määrä voi olla korkeintaan 500 €. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamiseen tai yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinneissa tuenhakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yleishyödylliseksi määritelty hakija.

 

Yritysten täsmätonnit -rahoituksessa hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla 1000 € ja tuen määrä enintään 500 €. Yrittäjäyhdistyksen järjestämälle koulutukselliselle tapahtumalle tukea voi saada jopa 1000 €, tukiprosentin ollessa 100 %. Täsmätonnin voi sama yrittäjä saada vain kerran koko ohjelmakauden 2023–2027 aikana. Olennaista on, että myönnettävän tuen avulla pyritään suunnitelmallisesti kehittämään yrityksen toimintaa ja yrittäjän osaamista tai yrittäjien välistä yhteistoimintaa.

 

Seuturahoituksen haku on jatkuva ja hakemus tehdään sähköisesti Linnaseudun kotisivuilla. Hallitus tekee päätöksen rahoittamisesta aina seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen hakija saa puolet tuesta päätöksen jälkeen ja loput hankkeen toteutusraportoinnin jälkeen. Myös raportointi tehdään hakemuksen tavoin sähköisesti.

 

Hankeneuvonta on Leader-toiminnan valtti

 

Koska Linnaseudun tarjoamat rahoitusmahdollisuudet ovat laajat, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä Linnaseudun toimistoon heti hankeidean viritessä. Me autamme Sinua kirkastamaan ideasi ja löytämään sille parhaan mahdollisen rahoituksen. Pannujärventien toimistoon on tuuloslaisten helppo poiketa, joten lämpimästi tervetuloa myös paikan päälle.

 

Kehitetään yhdessä Tuulokseen hyviä Leader-hankkeita. Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Linnaseudun yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Jussi Pakari, 041 4688 300, toimisto@linnaseutu.fi
Pannujärventie 7, 14820 Tuulos. www.linnaseutu.fi
Facebook: Linnaseutu ry

Instagram: @leaderlinnaseutu

Kirjoittaja: Karita Soittila, Linnaseudun viestintäsuunnittelija

 

 

Uutisnostot

Tuulos.Fi uutiskirje lähetetään 2-3 kertaa kuukaudessa kaikkiaan noin 40K:n

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere yritysrekisteriin 3.000 erissä.

Voittaja
Heta Vaappu

Vahingossa matkailuyrittäjäksi

TuulosRievän tulen hehku ja lämpö lumoaa

Legendaarinen Kapakanmäki

Henkilökuva

Kari Kaloinen

MLL:n perhekahvila ja liikkari veivät mukanaan

Ilmoitusalue 1

 

Paikka yrityksen ilmoitukselle 1 kk kerrallaan

Ilmoitusalue 2

 

Paikka yrityksen ilmoitukselle 1 kk kerrallaan

Shoppaile ja Nauti

Tuuloksen yritys, yhteisö ja yhdistys saa oman nimen & linkin yrityslistaukseen ilmaiseksi.

PUKEUTUMINEN

Butik P

Eräkolmio

Finlayson PopUp

Pollarin Paja

Pop Up Tuulonen

SE Nahkapuoti

Voglia & Nosh Pop up

 

 

RAVINTOLAT

Baari LaidunBää-ää-ri

Hesburger Tuulos

Kotipizza

Laurell Tuulonen

Neste Tuulos

Ravintola Onur

Sirin Lounasravintola

 

 

VAPAA-AIKA

Audiokirppis

Frisbeegolf Tuulosen puistofrisbeegolf

Hetan vaappu

Kokous ja Sauna

Lasten leikkipaikka

Pop Up Tuulonen

Puutarhamyymälä Kukkien Kutsu

Vapaa-ajan Tuulonen

 

 

JA VIELÄ JOTAIN MUUTA

Kapakanmäki

Metsälän tila

Tutustu Tuulokseen ja Nauti!

 

 

 

Tuulos.Fi Etu Yrittäjille -50%

      

Tuuloksen yrittäjät saavat pysyväisetuna -50% alennuksen kaikista WebArt.Fi digipalveluista;

Netsivustot, somet, sisältöylläpito, digimainokset, uutiskirjeet etc...

 

Hyvään elämään

PÄIVÄKOTI

 

Pieneen viihtyisään päiväkotiin

mahtuu jokainen lapsi ja upeat tilat, luonto ja rauhallinen,

turvallinen miljöö on vain plussaa.

KOULU

 

6 luokkainen koulu tarjoaa opetusta keskeisellä sijainnilla. Koulun noin 80 oppilasta muodostavat tiiviin joukon, jossa jokainen tuntee toisensa.

APTEEKKI

 

Tuuloksen apteekki palvelee

kaikissa lääkinnällisissä tarpeissa

ja sijainti kauppakeskus

Tuulosessa on optimi.

LÄÄKÄRI

 

Terveyspalvelut toimivat

läheisen Lammin terveys-asemalla josta löytyvät kaikki tärkeimmät alan 

palvelut.

KIRJASTO

 

Kirjasto on niin nuorten kuin vanhempienkin kiistaton ilonlähde ja kohtauspaikka - Avoinna neljänä päivänä viikossa.

Lomalle & Majoitu

Herkuttelmaan

Tutustu

"Me ollaan Kasper, Jesper ja Joonatan - Meillä voit ratsastaa tai silitellä

"Mä olen Nasu ja minua voi ihastella vaikka kuinka paljon... tykkään olla ihailtavana

"Olen Päkä ja aika pieni vielä, mutta innolla kasvan suureksi

"Meitä on Setälä-Eerolan tilalla paljon ja ollaan pitäjän komeimmat

"Mulla ei ole vielä nimeä ja odottelen tässä jos jonkun kotiin pääsisi... syömään"

Lkv-kohteet

OSTA RIVITALO

Hienolla paikalla Syrjäntaan asuinalueella rivitalo lähellä kaikkien palvelujen läheisyydessä - Tutustu >>

VUOKRAA TALO

Tuuloksen kirkonkylällä vuokrattavana talo lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi - Tutustu >>

VUOKRAA MÖKKI

Suolijärven rannassa upea mökki odottaa lomalaisia - Tutustu>>

ILMOITA

Ilmoita Tuuloksessa vuokrattavat, ostettavat mökit ja kodit & toimitilat ilmaiseksi - Ilmoita tästä>>

Työt ja Tekijät

 

Tuulos.Fi markkinoinnin sponsoroivat:

Ota yhteyttä - Kerro tarina
Tehdään artikkeli - Lähetä kuva
Anna tapahtumavinkki - Kerro idea

Tuulos.Fi Pitäjämarkkinointi

 

Olen Maria Karjalainen ja Tuulos.Fi Pitäjämarkkinoinnin sisällöntuottaja. Toiveenamme on saada aikaan pöhinää ja sutinaa Tuulokseen vieläkin enemmän & erityisesti ulkopaikkakuntalaisten suuntaan. Tuulos on superpaikka perheelle ja kerrotaan yhdessä tästä aivan jokaiselle ympäri maan. 

 

Tule mukaan ja lähetä infoa yrityksen toiminnasta, tapahtumista, yhteisöllisyydestä ja kaikesta kivasta, mita Tuuloksessa puuhataan - Ja kuvat olisi erittäin hauska lisä.

 

Iloisin terveisin, Maria Karjalainen

maria@webart.fi